Регионални центрове за развитие и работа с деца търсят доброволци в Полша!

 

Сдружение ЗА ТЕБ търси младежи за дългосрочна доброволческа служба в Полша.

Координираща организация: Akwedukt Association

Място на провеждане на проекта: градовете Квидзин и Гардея, Северната част на Полша

Начало на проекта: 15.11.2020

Край на проекта: 10.11.2021

Продължителност на проекта: 12 месеца

Основни теми на проекта: Образование / Социална работа / Местно развитие на регионите

Срок за кандидатстване: 29.10.20 чрез CV и мотивационно писмо на английски на имейл volunteer@foryoubg.org

Мисия и отговорности на доброволеца

Дванадесетте месеца прекарани чрез програма на Европейски корпус за солидарност ще дадат възможност на младите хора да се учат, и същевременно с това помагат на околните около тях.  Основните мисии на доброволеца ще бъдат:

 • Участие в образователни и педагогически дейности, включително разпространяване методите на неформално образование.
 • Да представят европейските ценности чрез различни форми на културно представяне.
 • Да участват активно в проекта заедно с другите 16 доброволци в 8те различни посрещащи центрове.

Профил на Доброволеца

 • Между 18 до 30 годишна възраст.
 • Мотивиран с желание за работа и самоусъвършенстване.
 • Готовност да работи в малък регион за да развие общността на местно ниво.
 • Креативен, готов за инициатива и с желание за реализация както на собствените си идеи, така и тези на екипа.
 • Самостоятелен и отговорен.

Доброволческа Дейност

Доброволците ще работят в приемащата организация от Понеденик до Петък, не по-малко от 35 часа на седмица. Възможно е да трябва да се включат във вечерни събирания с ученици и местни граждани. По време на различните етапи на работа всеки ще има възможността да доброволства в съседните училища, детски градини, местни институции заедно с други доброволци от Европейски корпус за солидарност.

Организаторите търсят мотивирани кандидати, които са проактивни, креативни и имат нюх за решаване на проблеми. Нужен е Английски език на средно ниво, както и организационни умения. Широко скроени и да обичат работата в екип.

Най-основните дейности, които доброволците ще изпълняват са: провеждане на работилници според собствените им способности и интереси (ръчна изработка, информационни технологии, екология, езици и други теми), организиране на следучилищни дейности за младежите в региона – организиране на клуб по езици, организиране на международни културни дейности – вечери, летни и зимни лагери за децата и други.

Посрещащата организация предлага позиции в 3 институции:

 • Специализирано училище за подрастващи в неравностойно положение  – Училището е основано през 1957г. и цели да развива младежи с различни възможности като им дава равен шанс и достъп до качествено образование. Същевременно с това се цели да осигурява възможности за най-различни и забавни извънкласни дейности. Доброволецът ще асистира на главните учители в работата, както и на децата в дневните им задължения. Участие в извънкласни дейности, помощ при подготовката на домашните, организиране на събития и други.
 • Детска градина с интегрирани класове – детска градина, която обединява здрави деца и такива с увреждания с целта те да могат да играят заедно и да се развиват. Доброволецът в детската градина ще помога в ежедневната дейност на децата, ще играе с тях, както и ще им помага в извън класните дейности. Предвидени са работилници, класове по английски език и други програми.
 • Подкрепа организацията Akwedukt Association от страна на доброволците – Целта на организацията е да направи промяна из местното общество по три начина – създаване на обществен социален център; Европейски доброволчески център и Доброволчески център. Чрез тази задача местните искат да усъществят гражданска активност, международен културен обмен, разпознаваемост на европейските ценности и солидарност и разнообразие. Доброволецът в организацията ще се заеме с популяризирането на всички тези задачи, както и организирането на различни събития, работилници и инициативи. След това се очаква да се подготвят и видео и други материали, които да бъдат разпространявани с цел популяризиране на активния живот в града.

Какво осигурява организацията на участниците?

 • Възможност за развитие на нови умния и таланти на участника.
 • Пътуването се осигурява до града в който се провежда проекта.
 • Езиково обучение по време на престоя на участниците.
 • Всеки доброволец е подкрепен от ментор, който да му помага при въпроси и нужди.
 • Осигурена сума за храна.
 • Джобни пари за лични нужди.
 • Осигурена квартира заедно с другите доброволци от проекта.
 • Международно признат сертификат за участие.
 • Културен обмен.

 

Ако желаете да кандидатствате моля изпратете CV и мотивационно писмо на английски език на volunteer@foryoubg.org

При въпроси относно проекта, позицията или други може да се свържете с нас на горепосочения имейл адрес за повече информация.

Краен срок за кандидатстване 29.10.20!