Изтекла – Младежки обмен „MEDIABILITY“ в Жѐшов, Полша!

Младежки обмен Полша доброволчество

Медиите са най-силното средство за учене и разширяване на кръгозора в днешно време. Ключово е за личностното и професионалното ни развитие да имаме уменията да ги използваме по възможно най-успешен начин. Ако намираш това твърдение за вярно и искаш да придобиеш или развиеш тези умения – това е възможността ЗА ТЕБ!

„Mediability“ е младежки обмен в Жѐшов, Полша, организиран от Euromed Eve Polska Association. Целта му е чрез използване на различни видове медия (фотография, видеография и др.) участниците да подобрят своето себеизразяване, като през това време опознават света и хората около себе си и научават за различните култури.

Търсят се общо 7 участника:

  • 6 основни участници на възраст между 18-30 години, трима от тях със сензорни, физически или леки умствени увреждания;
  • 1 придружител за участниците с увреждания, без ограничение във възрастта.

По време на обмена ще имаш възможност да опознаеш нови култури на другите групи участници, както и да представиш своята чрез български храни, напитки и други отличаващи се материали.

Продължителност: 20-29 септември (9 дни)

Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2021 г.

Можеш да кандидастваш като попълниш ФОРМА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ.

Какво е осигурено ЗА ТЕБ?

  • Покриване на разходите за транспорт
  • Място за престой
  • Храна