Младежи отключват дигиталните си умения по проект на Фондация “Четиридесет и две”

Доброволци по проект на Европейски корпус за солидарност

Стартираха дейностите по ПроектФорум КЛЮЧ и дигитални дейности”  на Фондация “Четиридесет и две”. В рамките на 12 месеца четирима доброволци взимат участие в организирането и популяризирането на редица онлайн събития, част от Форума. Младежите са от България и са на възраст между 20 и 25 години. По време на доброволчеството си, ще имат възможност да подобрят дигиталните си умения, да създават подкасти, да участват в клубове в различни направления. До 30 ноември 2022г. участниците ще придобиват опит в реализацията на мащабен проект в онлайн среда. В световен план, множество знакови събития се “преместиха” в Интернет, а това не е никак лесна задача. Именно това прави проекта необходим за съвременното общество. Основен партньор на инициативата, финансирана от Европейски корпус за солидарност, е Сдружение ЗА ТЕБ

ЦЕЛИ:

Проектът “Форум КЛЮЧ и дигитални дейности” и съпътстващите младежки подкасти имат за цел да се превърнат в глобална общност от млади хора. По този начин, младежите ще развиват ключови умения и компетенции. Това ще мотивира участията им в обществени каузи, организиране на събития и ще вдъхнови предприемачески дух.

 Основна цел на проекта е да развие уменията на доброволците да бъдат активни граждани, не само в собствената си държава, но и в рамките на цялата европейска общност.

Реализирайки  целите на проекта, всеки доброволец ще внесе нови и интересни идеи от собствения си опит, интереси и познания. 

доброволци от България участват в проект в София
Източник: Facebook

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Доброволците са включени в дейности, свързани с разширяването на обхвата на мотивационното събитие Форум КЛЮЧ. Изданието събира и дава сцена на хората, променящи България. Те провокират младежите да бъдат активни, солидарни и вдъхновени за промяна.

Доброволците се запознават отблизо с целия процес по планиране, подготовка и реализиране на серия от мотивиращи и променящи съдби събития. Повишават знанията и уменията си в следните сфери:

 – Дигитални инструменти за комуникация и разпространение на информация; 

 – Комуникация и връзки с обществеността;

– Изграждане, организиране и популяризиране на събитие;

 – Презентационни умения

 – Екипна работа

 – Езикови умения на  български и чужд език 

Задачите им са в следните направления:

  • Видео и аудио обработка;
  • Създаване на подкасти;
  • Техническо обезпечаване;
  • Участие в  клубове  “Критично мислене”, “Активно гражданство” и “Култура”  

Проектът “Форум КЛЮЧ и дигитални дейности”  стартира в началото на септември миналата година. Мотивацията на организаторите и партньорите е доброволците да бъдат подготвени за предизвикателствата, които поднася дигиталният свят и необходимостта от умения за бърза и ефективна адаптация  към него.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.