Сдружение ЗА ТЕБ става партньор по проект за терапия с коне

анималотерапия българия

За следващите 20 месеца,  Сдружение ЗА ТЕБ ще бъде партньор в интересен проект на Фондация “Пейнт и Куортър Хорс България”. Той има за цел да събере организации от различни сектори, които заедно да подобрят качеството на работа, дейностите и практиките в областта на младежкото участие в терапията, подпомагана от коне, не само в България, но и в Европа. Проектът се казва „Младежи участват в терапия с коне“ /Youth in Equine-Assisted Therapy/.Финансиран е по програма Еразъм +. Партньори са организации от България, Франция и Белгия.

Като резултат от проекта ще бъде създаден наръчник, който ще съдържа методологии за създаване и разработване на програма за терапия, асистирана от коне, с участие на младежи, програма за младежки доброволци, методологии в различни видове терапия, подпомагана от конете, и сравнителен анализ на добрите практики в България, Европа и света.

българия белгия франция европейски проект среща

Първата работна среща на партньорите се проведе във Франция от 7 до 10 Януари 2022 г. Присъстваха представители на всички партньори. От българска страна се включиха Фондация “Пейнт и Куортър Хорс България” и  Сдружение  “ЗА ТЕБ”. Домакини бяха френската организация “Luck 33”. От Белгия имаше представители от Демократично училище сред природата “BOS”.

В рамките на 2 дни успяхме да се запознаем с целите и дейностите на проекта, да си разпределим задачи и планираме участието на всяка една от организациите. Имаше планирани посещения в конни бази в района, но поради ограниченията от епидемичната обстановка, успяхме да посетим само една база, в която настаняват бивши състезателни коне.

кон франция анималотерапия

Наред с работната програма, имахме предвидена и културна обиколка на района. Посетихме ферми за стриди, както и най-високата дюна в Европа “Dune du pilat”. Домакините ни от LUCK 33 се погрижиха да ни запознаят с типични френски блюда и напитки.

дюна в пила франция dune du pilat

За партньорите:

“Пейнт и Куортър Хорс България” стартира дейност през 2017 г. и става първата лицензирана организация за анималотерапия в страната. Предоставя възможност на младежи с увреждания и техните семейства да се възползват от терапевтична езда и прекарване на време сред природата.

Демократично училище сред природата “BOS” е белгийска организация с иновативен обучителен подход. Създадена е през 2017 г. Мисията им е да възвърнат контакта на децата с природата, както и да подпомогнат индивидуалните качества на всяко от тях.

LUCK 33 са френска организация, която се занимава с неформални обучение. Организира младежки обмени за ученици в неравностойно положение чрез театър и изкуства.

Предстоят още работни срещи като част от проекта и една образователна мобилност в София през месец май 2022. На нея ще бъдат поканени да участват младежки работници, родители, специалисти, работещи с деца и младежи с увреждания. Целта ще е да натрупат знания и да споделят опит относно полезността на терапията, асистирана от коне.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.