Стартира проект “Приключението: Доброволец” по Европейски корпус за солидарност

За поредна година, Сдружение „ЗА ТЕБ“ реализира доброволчески проект по програма Европейски корпус за солидарност. Ще бъде даден шанс на 12 младежи да подкрепят пет варненски организации и институции за период от 11 месеца. Това е пети подобен проект на Сдружението, като досега участие са взели над 30 доброволеца.

Участието в проект по Европейски корпус за солидарност носи множество позитиви за младия човек. Много от доброволците ни са успели да намерят работно място чрез придобития опит и контакти, организират социални инициативи в полза на града ни и остават активна част от младежката общност в България.

12 доброволци

В проекта ще вземат участие младежи от Варна и областта, на възраст между 18 и 30 години. Те ще имат възможността да развият лични и професионални умения в реална работна среда. От участниците се очаква да бъдат креативни, самоинициативни, комуникативни и с позитивно отношение.

Критериите за техния избор са базирани единствено на мотивацията и желанието им да се самоусъвършенстват, подпомагайки и развитието на местни организации. Един от доброволците ще бъде младеж в неравностойно положение.

5 организации

Доброволците ще вземат участие в дейностите на организации в сферата на гражданския сектор, образованието, алтернативните спортове, изкуството и социалните дейности.

Четирима младежи ще станат част от екипа на Фондация „SOS-Семейства в риск“ – организация, която подпомага жертви на домашно насилие и трафик на хора. Там, доброволците ще съдействат за организиране на дейности за свободното време на клиентите на Фондацията.

Трима доброволци ще подкрепят Сдружение „Скейт клуб – Варна“, като част от алтернативното пространство Хале 3. Там, те ще се грижат за поддръжката на залите, ще организират събития и уроци по кънки и скейтборд.

Двама младежи ще съдействат на Икономически университет – Варна. Единият от тях ще е част от отдел „Международно сътрудничество“, където ще участва в дейностите на университета по организиране на програма “Еразъм+”. Другият ще развива уменията си в Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“.

Спортен клуб по футбол на маса „Джа-Ра“ ще приеме един доброволец. Той ще помага с административните, промоционалните и спортните дейности на клуба.

Двама младежи ще се присъединят към екипа на Сдружение „ЗА ТЕБ“. Един от тях ще има възможността да се включи към комуникационния екип на организацията. Там, той ще упражни и подобри маркетинговите си умения. Вторият доброволец ще бъде лице в неравностойно положение, което ще подпомага дейностите на инициативата „Място ЗА ТЕБ“.

Цели на проекта

Целите на проект 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000054623 “Приключението: Доброволец” са ориентирани както към развитието на доброволците, така и към повишаването на капацитета на партньорските организации и популяризирането на програмата в рамките на страната. Основен момент е разпространението на ползите от неформалното обучение.

Проектът ще подпомогне развиването на личностни и трудови умения в младите участници. Ще повиши европейското им самосъзнание, както и ще ги мотивира да са активни и социално ангажирани граждани на страната. Ще помогне на организациите-участници да развият потенциала си за работа с европейски проекти и ще ги запознае с ползите от работа с доброволци.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.