Младежи се включват като доброволци за устойчиво развитие

фондация подобри шумен сдружение за теб варна доброволчество партньор

Двама доброволци стартираха служба във Фондация „Подобри“, гр. Шумен. Проектът „Доброволци за устойчиво развитие“ е пилотен и се реализира по програма Европейски корпус за солидарност. Младежите Анна Миткова (30г.) и Ренета Цонева (21г.) ще прекарат следващата година, подпомагайки дейността на организацията.

По време на службата си, доброволците ще имат възможността да черпят от опита и експертизата на целия екип в организацията. Всеки доброволец, в зависимост от дейността, в която е включен, ще премине през редица обучения.

Доброволците ще подкрепят две от дейностите на Фондацията. Това са организиране на младежки инициативи и събития и технологии за екологична устойчивост. Основните цели на проекта са повече младежи да се запознаят с ползите от неформалното учене и доброволчеството като средство за придобиване на опит и знания. Също така й повишаването на дигиталните умения у младежите и младежките работници.

По време на 12-те месеца на проекта се очаква младежите да придобият умения за работа в екип, както и да развият качества като организираност, самостоятелност и аналитично мислене, комуникативни умения и асертивност, чуждоезикови и междукултурни умения, толерантност, проактивност и други.

За организацията

“Подобри” е фондация с нестопанска цел, която използва холистични и устойчиви подходи при решаването на обществени проблеми. Стреми се да допринесе към развитието и утвърждаването на гражданското общество, духовните ценности, физическата култура и защитата на околната среда. Тя развива гражданската активност, младежкото доброволчество и предприемаческата екосреда в България. Мисията й е да се бори за по-добър свят, с по-добри хора.

„Мотивирани сме да приемем доброволци по ЕКС, защото смятаме, че имаме какво да им покажем и с какво да им помогнемв пътя им на професионално и личностно развитие. Това би стимулирало местните младежи да бъдат по-активни и да припознаят ползите от доброволчеството. Също и да се запознаят с европейските ценности и целите на програма ЕКС да подкрепя младежта да бъде активна и да повишава уменията и опита си чрез включване в солидарни дейности.“, споделят от организацията. Една от популярните инициативи на Фондацията – „Младежка сфера“, е сред добрите примери на национално и европейски ниво, за създаване на младежки пространства.

Двамата доброволци по проект „Доброволци за устойчиво развитие“  ще изпълняват службата си до октомври 2023 г.