Младежкия португалски червен кръст набира доброволци за няколко позиции!

Сдружение ЗА ТЕБ търси доброволци, които да се включат в дейността на Португалския Младежки Червен Кръст за една година към проект „Acting local Changing global“

Координираща организация: Portuguese Red Cross Youth

Начало на проекта: Януари 2021

Край на проекта: Януари 2022

Продължителност на проекта: 12 месеца

Срок за кандидатстване: 31.10.20 чрез CV и мотивационно писмо на английски на имейл i.derilova@foryoubg.org . Не забравяйте в темата на имейла да посочите за кой център кандидатствате!

Относно проекта:

Тази година Португалския Младежки червен кръст набира доброволци, чиято цел да бъде разпространяването на солидарност сред деца и младежи, както и към всички групи до които могат да достигнат независимо от националност, пол или раса. Доброволците ще работят пряко с деца и младежи в неравностойно положение и такива от общества с по-малко възможности. Доброволецът ще се развие също така помагайки с организирането на събития, поддържането на социални медии, дейности свързани с комуникацията и дори ще бъдат мотивирани да създадат свой собствен проект по време на престоя си.

Дейности изпълнявани от доброволците ще бъдат главно насочени към промотирането на здравословен начин на живот чрез здравословно хранене, физическа активност и превенция към употреба на алкохол и наркотични вещества. Друга цел е да се обвърже възможността за социално включване чрез дигитални умения и неформално образование.

Профил на кандидите:

 • Младежи от 18 до 30 години.
 • Силен интерес към младежката работа, социалните и образователни проблеми.
 • Младежи, които са гъвкави и надеждни.
 • Изявен интерес към работата с хора и младежи от уязвими групи и такива в неравностойно положение.
 • Отговорни, креативни, широкоскроени и любопитни за развитие на нови умения.
 • Желание за работа в екип, мотивация и добри комуникационни умения.

Какво осигурява организацията на участниците?

 • Осигурена квартира заедно с другите доброволци от проекта.
 • Храна.
 • Онлайн курс по португалски език.
 • Джобни за лични нужди и местен траспорт.
 • Международно признат сертификат за участие.
 • Културен обмен.
 • Пътните разходи към мястото на провеждане на проекта ще бъдат възстановени взависимост допустимата рамка от ЕК спрямо държавата.

 

Възможност за включване в инициативата има в няколко центрове, като позициите за всеки център имат известни разлики.

Възможност в местността Vila de Cucujães

Това е най-малкото градче от доброволческите центрове, но пък дава възможност както за спокойствие, така и за близък достъп до Порто и други плажове.

Основни дейности на доброволеца:

 • Работа с Хранителна банка – приемане на хранителните дарение и разпространяването им към нуждаещи се семейства и индивиди в нужда.
 • Работа в Социален магазин – сортиране на дарения включващи дрехи, играчки и обувки, които да бъдат разпределени на хора в нужда.
 • Подкрепа на местните бежанци – това се случва чрез редици начини като социално включване и помагане на семействата да развият базови познания по език, дигитални умения и как да кандидатстват за работа.

  Възможност в град Fafe

  клонът на Червения кръст в град Фефе е основан 1979 и се занимава главно с дейности свързани със социална подкрепа, както и здравна и първа насрещна помощ. Целта е да се разпространи качествен живот и благосъстояние на местното население.

Основни дейности на доброволеца:

 • Разработването на мероприятния заедно с Младежкия Червен Кръст – дейности, които целят да мотивират младете да живеят здравословен и активен начин на живот.
 • Създаването и разработването на проект, който да бъде представен в местни училища, които да промотират младежки доброволчески възможности.
 • Участие в т. нар. „Colorir o Sábado“ – забавна педагогическа програма насочена към деца от неравностойно положение.
 • Доброволците ще се включат също така в дейности свързани с разпространението на храна, дарени дрехи и играчки, подпомагане организацията и провеждането на събития и създаването на дигитално съдържание, което да покаже резултатите от проекта.

  Възможност в град Frazão 

  местния клон на Червения кръст е основан през 1993 и организацията е много отворена към нови идеи, като насърчава доброволците да създават свои собствени проекти спрямо интресите и компетенциите им, и разбира се свързвайки това с принципите на Червения кръст.

Основни дейности на доброволеца:

 • Провеждане на информационни сесии относно Еразъм+ възможностите, в специалност Европейски корпус за солидарност и насърчавайки младежи за дейността.
 • Организиране на езикови събития, където чрез методи на неформалното образование да упражняват с местните както английски език, така и собствения си.
 • Участие в организацията на работилници спрямо интересите на доброволците – това може да включва най-различни дейности свързани с музика, фотография, изкуства, ръчна изработка и други.
 • Включване в разпространението на храна, социални дейности за младежите в региона и разбира се дигитално промотиране на дейностите за да се увеличи обема от достигната аудитория.

  Възможност в град São João da Madeira 

  местния клон е насочен към работа в региони с т.нар.  “sanjoanense” общества от хора с нисък социален и икономически статус.

Основни дейности на доброволеца:

 • Социална подкрепа на засегнатите групи.
 • Психологическа подкрепа на жертви на домашно насилие.
 • Посрещане и интеграция на бежанци в местността.
 • Създаване на кампании в училище, които да образоват младежите относно темите свързани с домашно насилие, полово равенство, справяне с тормоз, както и кампании свързани с превенция на трафик на хора и други.
 • Доброволците ще имат възможността да обвържат интересите и компетенциите си с работата, която извършват. Поощряват се новите идеи и желанието за развитие на лични проекти и инициативи.

  Възможност в град Vale de Cambra 

  местния клон се занимава с две основни инициативи и това са Център за подслон на младежи от 12 до 18 години и Център за подкрепа на местната общност, който цели да идентифицира проблемите в региона, да разпознае кои са най-засегнатите групи и да подкрепи тези в нужда.

Основни дейности на доброволеца:

 • Доброволците ще участват в училищните дейности в Центъра за подлон на младежи – част от настанените в центъра имат трудности в ученето, дефицит на вниманието или хиперактивни разстройства. Помощта на доброволците е изключително важна за ангажиране на младежите и ще включва различни интерактивни методи.
 • Разработване и развитие на програми за личностни и социални качества, които да помогнат на местните да развият потенциала си.
 • Работа с местната Банка за храна. Очаква се също така участие на доброволците в ежегодния проект “O Meu Sol”, който цели да намали ефекта от слънчево и топлинно изгаряне. По време на инициативате се промотира също така здравословния начин на живот.
 • Това е мащабен проект организиран от Португалския Младежки Червен кръст. Може да прочетете по-общирно описание за отделните позиции в прикачения инфор пак долу.

ALCG Infokit Call