Доброволчески проект в Люксембург в сферата на честната търговия

Искаш ли да се превърнеш в един от героите, разпространяващи информация относно честната търговия? Организацията Fairtrade Lëtzebuerg asbl търси младежи, които да им помагат в организирането на работилници, поддържането на социални медии, както и с работата на екипа. Позицията е от Септември 2021 до Август 2022.

Ако се интересуваш, изпрати своята автобиография и мотивационно писмо на volunteer@foryoubg.org ASAP.

Моля, включи в темата на имейла за коя конкретна позиция кандидатстваш.

Описание

Fairtrade Lëtzebuerg asbl е организация с дългогодишен опит в работата с доброволци, още от 2007 година. Дейностите й целят разпространението на информация сред гражданите на Люксембург относно социалните условия на производителите на юг. Организацията редовно създава кампании, посветени на осведомеността относно справедливите търговски практики и философията зад тях.

Дейности на доброволеца:

Въпреки че доброволците ще работят индивидуално, те обикновено започват всеки нов проект в екип, където им асистира отговорник и служители от офиса. Организацията набляга на това да се адаптира към характерите и  желанията на различните доброволци и съответно може да изменя проектите, вземайки предвид капацитета съпоставена с капацитета, мотивацията и различните способности и таланти на младежите, които вземат участие. От самото начало, както и в продължение на целия проект, са предоставени менторска програма и подкрепа от екипа на организацията, директора, както и от външен обучител.

Възможни са три вида дейности:

 1. Обучителни проекти в началните училища – след период на обучение, доброволецът ще организира различни работилници в училища, занимални за деца и младежи
 2. Разпространяване на информация и офисни дейности, които включват набиране на финансови средства, онлайн проучвания на различни теми относно търговията на продукти. Очаква се също подготовка на описания за проектите, както и участие в пресконференции и други сходни дейности.
 3. Комбинация 50% – 50% от двете гореспоменати дейности. В зависимост от потенциалните нужди на екипа в офиса, доброволецът трябва да бъде гъвкав, защото тази позиция не се състои единствено в обучителни работилници, но и в изработване различни кампании за разпространяване на информация, както и различни офис дейности.

Профил на доброволеца:

Доброволците трябва да са между 18 и 30 години, граждани на страни от Европейския съюз. Идеалните доброволци трябва да са мотивирани и готови да си взаимодействат с местните хора и да опознаят тяхната култура. Кандидатите е нужно да притежават следните качества:

 • Да бъдат жадни за нови знания и придобиване на умения.
 • Широкоскроени.
 • Самостоятелни в работата си.
 • Да имат интерес към справедливата търговия и връзките между северния и южния регион.
 • Нужно е добро владеене на немски език, тъй като децата все още нямат познания по френски и/или английски език.
 • Познанията по френски език биха били от полза, но не са задължителни при подбора на кандидати. Главния език, който се говори в офиса на Fairtrade, е люксембургски.

Какво покрива посрещащата организация?

Програмата на Европейски корпус за солидарност предоставя финансова подкрепа по време на мобилността на младежите в чужбина. Ето какво е предоставено като част от проекта за всеки един доброволец:

 • Осигурено настаняване: доброволците ще живеят в къща със споделена кухня в близост до селището Бетцдорф.
 • Публичния транспорт в Люксембург е безплатен.
 • Осигурена храна.
 • Покрита здравна осигуровка.
 • Дневни джобни в размер от 5 евро.
 • Възстановяване на пътните разходи до мястото на проекта.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро! Ако се интересуваш от позицията изпрати ни своето CV и мотивационно писмо на имейл адреса volunteer@foryoubg.org

Моля, включи в темата на имейла за коя конкретна позиция кандидатстваш.