Мащабен доброволчески проект обедини младежи, организации, бизнеси и артисти от цяла България

В продължение на 1 година 12 младежи от цялата страна участваха в “Бъди доброволец! Промени света!”. Това беше един от първите проекти по програма Европейски корпус за солидарност, одобрени в България. Доброволците подкрепяха дейностите на няколко организации във Варна: “Фондация СОС – семейства в риск”, “Сдружение Варна Европейска Младежка Столица”, “Сдружение Алтернативно пространство”, “Икономически Университет – Варна” и координатора на проекта – “Сдружение ЗА ТЕБ”.

Младите доброволци бяха ангажирани с дейности за свободното време на деца и младежи в неравностойно положение, дейности за неформално образование, дейности за популяризиране на програма Европейски корпус за солидарност, проучвания на местни, национални и младежки политики, работа по международни проекти и др. Освен регулярните си задачи, младежите участваха и в осъществяването на 8 допълнителни събития – младежките фестивали “Щък тук-там”, които се проведоха в 5 български града. По време на събитията имаше младежка информация, музика, графити, джага, скейтборд и кънки, както и различни работилници, обучения, презентации и състезания.

Целта на младежките фестивали “Щък тук-там” беше да промотират доброволчеството и активния начин на живот сред младите, а също и да помогнат за популяризиране на дейностите на редица организации от Варна и страната. Допълнителните събития привлякоха не само публика, но и над 50 доброволци от различни български градове, както и от САЩ, Латвия, Испания, Германия и Франция.

Проектът “Бъди доброволец! Промени света!” беше изключително полезен за укрепването на връзките и за създаването на нови партньорства между неправителствени организации и неформални групи от 5 български града. В провеждането на фестивалите “Щък тук-там” се включиха всички партньори в проекта “Бъди доброволец! Промени света!”, като събитията бяха подкрепени от 4 общини и над 40 неправителствени организации, бизнеси, неформални групи, както и от млади музиканти, артисти и активни младежи от цяла България.

Програмата за пръв път позволяват включването на местни доброволци в дейностите на български организации и “Бъди доброволец! Промени света!” се оказа успешен експеримент за основните партньори. Участието на местни доброволци, които комуникират на Български език улесни работата на приемащите организации и провеждането на дейностите. Поради добро представяне 3-ма от доброволците бяха наети на работа в приемащите си организации след приключване на службата си.

Включването в проект по програма ЕКС даде добри резултати и за доброволците. Една от основните цели на проекта беше да подпомогне участниците да придобият както професионални, така и меки умения за тяхното бъдещо кариерно и лично развитие. Младежите признават, че освен професионални умения са успели да развият и умения като работа в екип, организиране на събития, работа по лични проекти, управление на времето си, езикови умения и гъвкавост. Някои от тях за пръв път участват в доброволческа инициатива, но след проекта са готови да продължават да подкрепят различни социални каузи и организации.

Искаме да благодарим на всички, коитосе включиха и ни подкрепиха за осъществяването на проекта и с младежкия фестивал Щък тук-там във Варна, Добрич, Бургас, Пловдив и София – участници, спонсори, партньори, артисти. Благодарности към: